Kontakt

INSTAL Cymorek Sp. z o.o.
ul. Pierściecka 73
43-430 Kiczyce

NIP: 5482131647
KRS: 0001002633
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 360 000,00 zł

tel.: +48 33 85 35 056
fax.: +48 33 85 35 056
tel.: +48 695 772 379
e-mail: biuro@instalcymorek.pl

Maja dojazdu

Formularz kontaktowy