Historia firmy

INSTAL Cymorek jest firmą rodzinną i od wielu lat zajmuje się wykonywaniem sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych. Realizuje również inwestycje z zakresu budownictwa drogowego. Początki Firmy sięgają 1974 roku, kiedy to Edward Cymorek rozpoczął prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. W 1978 r. dołączył do niego brat Emil Cymorek i do dziś wspólnie prowadzą spółkę.

Początkowo firma zajmowała się montażem wewnętrznych instalacji sanitarnych. Z czasem była stopniowo rozbudowywana, zwiększając zakres oferowanych usług. Właściciele na bieżąco starali się dostosowywać do potrzeb zmieniającego się rynku. W 1986 roku rozpoczęli proces przekwalifikowania spółki, poprzez ukierunkowanie na nowych odbiorców i nowe segmenty rynku budowlanego. Odbiorcami świadczonych usług stały się urzędy miast i gmin byłego województwa bielskiego. Na ich zlecenie realizowano inwestycje z zakresu budowy sieci gazowych. Na początku lat 90. INSTAL zaczął umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku, poprzez specjalizacje w zakresie budowy sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych i deszczowych. Usługi te wciąż stanowią główny przedmiot działalności. Zakup profesjonalnego sprzętu w 2006 roku pozwolił na poszerzenie zakresu oferowanych usług o technologie bezwykopowe.

Firma posiada własny park maszyn, na bieżąco modernizowany i rozbudowywany. Dysponuje także wykwalifikowaną kadrą pracowników, która mimo młodego wieku posiada kwalifikacje oraz duże doświadczenie w zakresie realizowanych inwestycji.
 • Referencje

  "...Prace wykonane w terminie wskazanym w umowie i z należytą starannością. Firma INSTAL Cymorek Sp. J. jest godna polecenia przyszłym Inwestorom."

  UG Goleszów

  Wójt gminy

 • Referencje

  "Doświadczenie zdobyte na współpracy z tą Firmą pozwalają stwierdzić, że jest to firma godna polecenia do dalszej współpracy"

  Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

  Dyrektor generalny

 • Referencje

  "Kontrakt realizowany był kompleksowo, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wiedzą techniczną oraz Prawem Budowlanym"

  AQUA Bielsko-Biała

  Dyrektor inwestycji


Maja dojazdu

Formularz kontaktowy